Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 23-05-2019 22:27:03
Geldzaken & Recht

Volledige voogdij opeisen

Een absoluut gegeven is dat hier waarschijnlijk een rechter een uitspraakn over moet doen en dan is uw vriend hoe dan ook mede afhankelijk van een goede advocaat. u geeft aan dat er een zitting komt die dus in voorbereiding is en kunnen wij (in idere geval ik) niets doen dan, herhaald het hebben van een goede advocaat die met goede arguneten bij de rechtzitting komt. (en het niet een kwestie van de raad van de moederbescherming is).