Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 24-05-2019 15:55:12
Geldzaken & Recht

Volledige voogdij opeisen

Dat weet je nooit van te voren. helaas is de rechtspraak geen exacte wetenschap. u moet aantonen dat de kinderen beter af zijn bij alleen voogdij van hun vader dan in een gedeelde voogdij constructie. als de kinderen ooit de deur uit zijn gezet door de moeder zou ik dat zeker aanvoeren. maar realiseert u zichwel dat ik vanuit hier niet kan beoordelen of de moeder alles slechts uit wraak doet. dat argument wordt meestal door beide partijen gebruikt. het gaat echt niet om de moeder of de vader . hetgaat de rechter om het welzijn van de kinderen. zolang de ouders elkaar met argumenten als wraak en zo betichten zijn beide ouders niet met het belang van hun kinderen bezig. zoek goede constructieve argumenten, betere school, betere kans op veiendjes etc. daar bereikt u meer mee.

wanneer een ouder het alleenrecht claimt op een gezamenlijk kind dan is dat vaak niet aleen op grond van het belang van het kind maar ook om eigenbelang en, het “wie heeft de meest macht” argument. het komt bij mij over alsof beide ouders gelijk willen hebben. stop daar om te beginnen eens mee