Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 24-05-2019 16:00:44
Elektronica & TV

Nieuwe digitenne werkt slecht

Free to air .... geen commerciele meer ontvangen ... internet tv