Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 24-05-2019 17:37:41
Geldzaken & Recht

Volledige voogdij opeisen

Er is geen sprake van “voogdij” bij ouders, maar van ouderlijke gezag.