Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ja
jan24 - 27-05-2019 15:48:37
Elektronica & TV

Kleine letters reclame

Ik vraag mij af wat de essentie van de vraag is.
de kleine lettertjes beschouw ik als een formele handeling om je als adverteerder in te dekken.
hetzelfde geldt m.i. ook voor gesproken teksten bij leningen e.d. die worden zo snel gelezen, dat het niet goed te volgen is.
het is haast niet relevant wat de geschreven of gesproken tekst behelst, als de consument in elk geval maar geinformeerd is.
wat mogelijk ook wettelijk verplicht is.