Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 14-06-2019 09:37:25
Geldzaken & Recht

Tijdens tuinklus ontevreden

Ja, natuurlijk krijgt u hier dan gedoe mee.

misschien eens rond de tafel gaan zitten en de problemen bespreken? wellicht dat dan in ieder geval de communicatie verbetert.