Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 14-06-2019 09:58:29
Geldzaken & Recht

Tijdens tuinklus ontevreden

Ik zou dat niet doen want u zult ongetwijfeld gedoe krijgen.
wettelijk is het wel zo dat u een overeenkomst kunt beëindigen als de opdrachtnemer in gebreke blijft om als afgesproken uit te voeren en dan ook aansprakelijk is voor de schde die u dan leid maar heeft u al voldoende bewijs?