Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pe
pebk - 14-06-2019 15:47:14
Geldzaken & Recht

Tijdens tuinklus ontevreden

Altijd eerst laten afmaken en de leverancier de kans geven zijn 'fouten' te herstellen. u heeft opdracht gegeven en bent daarmee een verplichting aangegaan. dit geldt ook voor de hovenier. dat de hovenier meer tijd nodig heeft is voor u vervelend maar voor de hovenier kostbaar.