Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ne
neodutchio - 10-07-2019 15:22:31
Auto & Vervoer

Verhoging aankoop prijs

Wat is de reden van de prijsverhoging? het zal wel heel toevallig zijn als de dealerprijzen ineens verhoogd zijn ten tijde van aankoop.