Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 14-07-2019 09:49:33
Geldzaken & Recht

Contract dakkapel ontbinden?

Ik zie wel mogelijkheden, zie o.a. dit: https://www.amsadvocaten.nl/blog/verbintenissenrecht/ontbinding-overeenkomst-bij-wanprestatie-verzuim-vereist/" target="_blank">https://www.amsadvocaten.nl/blog/verbintenissenrecht/ontbinding-overeenkomst-bij-wanprestatie-verzuim-vereist/  welke info ik bedoel als tip en niet als verwijzing naar dit kantoor. zie ook:  http://www.wetrecht.nl/wanprestatie-wat-zijn-de-mogelijkheden/" target="_blank">http://www.wetrecht.nl/wanprestatie-wat-zijn-de-mogelijkheden/       u kreeg een advies dat in het geheel niet bleek te kloppen nadat u ook de specialist inzake het verplaatsen van de zonnepanelen heeft benaderd.
het verschil in de kosten die aanvankelijk zijn berekend en de werkelijkheid is zodanig relevant dat ik ontbindingsgronden zie.

ik moet hier wel aan toe voegen dat de bewijslast aan u is. degene die aan u het advies gaf m.b.t. het plaatsen van de dakkapel kan het volstrekt oneens zijn met hetgeen door de 'zonnepaneelverplaatser' is aangeven. m.a.w. ook dat advies kan foutief zijn.

het lijkt mij zeer zinvol om een tweede opinie te vragen aan een bouwkundige. bent u lid van de ver. eigen huis benader die dan.

met de aanvulling bedoel ik dat indien u niet met goede argumenten komt aan u wanprestatie kan worden verweten met de eventuele consequenties daarvan.
heeft u al overleg gehad met de aannememer die de dakkapel zou regelen? dan weet u in ieder geval diens mening en kunt u mogelijk ook in goed overleg het probleem oplossen.