Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

1paul - 16-07-2019 09:38:38
Geldzaken & Recht

Contract dakkapel ontbinden?

U kunt aangeven dat u het niet eens bent, schriftelijk, met deze gang van zaken en dat u iets anders is voorgespiegeld als dat er nu uitkomt, dit word ookw el dwaling genoemd...