Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Th
Thijs124 - 16-07-2019 19:37:29
Garantie & Verzekeringen

Klacht

Hoeveel glyfosaat is daar voor nodig? of toch een groter gif?