Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Klacht

Zie bij deze link en dien een klacht in: https://www.consuwijzer.nl/misleidende-verkoop/wat-kan-ik-doen" target="_blank">https://www.consuwijzer.nl/misleidende-verkoop/wat-kan-ik-doen    mogelijk kan dat er toe leiden dat het bedrijf wordt aangesproken op deze overduidelijke misleiding.
echter geldt ook dat iedereen die op deze misleiding ingaat wel heel erg in sprookjes gelooft. zelfs op gald aaneengesloten beton gaat het een en ander groeien bij geen onderhoud. bovendien geldt de vraag wat dan onkruid is, gelet op het niut voor diverse soorten insecten waar onder bijen. 
en ook dat bij een goede bodembedekker er ook weinig sprake zal zijn van 'onkruid'.