Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

sjoppie - 20-07-2019 10:40:58
Voeding & Gezondheid

Medicatieoverzicht

waar kan ik een actueel medicatieoverzicht verkrijgen? 
bij uw eigen apotheek kunt u gratis een actueel medicatieoverzicht opvragen. dit doet u bij voorkeur kort voor het ziekenhuisbezoek. de apotheek neemt het medicatieoverzicht met u door op juistheid en volledigheid. gebruikt u medicijnen die niet op het medicatieoverzicht staan, geef dit dan door aan de apotheek. ook bepaalde medicijnen die u heeft gekocht zonder recept (bijvoorbeeld van de drogist) kunnen van invloed zijn op uw behandeling.
bij ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u van de arts een aangepast actueel medicatieoverzicht.
https://www.asz.nl/patienten/veelgestelde-vragen-over-het-medicatieoverzicht/" target="_blank">https://www.asz.nl/patienten/veelgestelde-vragen-over-het-medicatieoverzicht/