Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mein33 - 20-07-2019 10:43:24
Voeding & Gezondheid

Medicatieoverzicht

Recentelijk bij de verstrekking van een nieuw (tijdelijk) medicijn een uitdraai meegekregen van de apotheker ("gratis en voor niets"), met het verzoek om te contoleren of de medicatiegegevens nog wel actueel zijn en zo niet, om dat dan even te willen doorgeven.
en inderdaad, er klopte het e.e.a. niet !! 

heb weinig vertrouwen in de medicatie gegevens die de apothekers, zgn. ter bewaking van mijn gezondheid, bijhouden en het betreft hier toch een grote landelijk opererende organisatie !