Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 20-07-2019 11:52:54
Voeding & Gezondheid

Medicatieoverzicht

Of het mag weet ik niet. ik weet wel dat het zeer ongewoon is. ik heb zelf recent bij diverse apotheken en zelfs in een belgisch ziekenhuis mijn medicatieoverzichten verzameld van de afgelopen 18 jaar en niemand heeft mij daarvoor kosten aangerekend.
dat betekent m.i. een klacht indienen bij de apotheek.
dit lijkt mij juist een aspect dat onder zorgplicht valt. zie m.b.t. indienen van een klacht bijv. https://www.apotheek.nl/in-de-apotheek/klachten-over-uw-apotheek" target="_blank">https://www.apotheek.nl/in-de-apotheek/klachten-over-uw-apotheek