Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tenormin - 20-07-2019 13:43:19
Voeding & Gezondheid

Medicatieoverzicht

Nee, dat mag hij niet. u vraagt alleen maar een medicatieoverzicht. hij/zij (het personeel) hoeft het alleen maar uit te draaien. medische paspoorten zijn ook gratis: het woord paspoort moet u met een korreltje zout nemen: is gewoon een uitdraai op een a-viertje.
dus als u zich niet vergist in terhandstellingskosten: dan moet het gratis zijn.