Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mslingen - 02-08-2019 14:02:43
Vrije tijd & Tuin

Buurvrouw heeft heg verwijderd

Als het op haar grond staat is het geen erfafscheiding en mag dat inderdaad, op de erfafscheiding is toestemming noodzakelijk.