Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

hijinkadvocaten - 08-08-2019 09:40:18
Geldzaken & Recht

Wie is aansprakelijk voor doodbijten hond

allereerst, sterkte met deze bijzonder vervelende situatie. 

hoofdregel is dat de bezitter van de hond aansprakelijk is. dat kan maar hoeft niet per se de eigenaar te zijn. dit staat letterlijk in het burgerlijk wetboek. 

artikel 6:179 bw bepaalt dat een bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de eerste afdeling van de derde titel van boek 6 bw zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.”de verzekeraar van de buurman wijst dus onterecht af.
[edit redactie: reclame]https://www.hijink.com/aansprakelijkheid-schade-door-hondenbeet/" target="_blank">