Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ro
ron503 - 10-08-2019 13:21:41
Geldzaken & Recht

Mag de buurman onze oude schutting weg halen

U wil de schutting vervangen echter de buurman vindt de schutting nog prima en gaat er uiteraard niet aan meebetalen omdat het vervangen van die schutting uw keuze is en niet zijn keuze. als u een schutting op uw eigen grond wil plaatsen heeft u geen toestemming van de buurman nodig en bepaald u zelf waar de palen in uw eigen grond geplaatst worden. waar u eigenlijk mee zit is dat de buurman de oude schutting verwijdert en uw schutting als toevoeging op het woongenot vindt. m.i. speelt er meer dan enkel de vervanging van de schutting want u wil niet dat de buurman de oude schutting weghaald.