Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ka
Kassagebruiker - 10-08-2019 13:48:27
Geldzaken & Recht

Mag de buurman onze oude schutting weg halen

Uitgaande van de rijdende rechter: staat de schutting op de erfgrens, bent u beiden 50% eigenaar en heeft elkaars toestemming nodig bij wijzigen en te maken kosten, gewenst of ongewenst.

zet u een schutting op uw grond, mag dat, al wil u er tien schuttingen neerzetten. die schutting is 100% voor uw eigen idee en kosten.

huurt u of is het eigendom? bij huren is de schutting, door u beiden betaald op de erfgrens eigendom geworden van de verhuurder.