Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Se
Selfish - 10-08-2019 17:35:21
Geldzaken & Recht

Mag de buurman onze oude schutting weg halen

@ aurora
ik vind het niet goed dat hij zo moeilijk doet en er ook niet aan mee wil betalen dan wel kan genieten van de nieuwe schutting.
hij vind dat deze schutting niet aansluit qua uitvoering op zijn tuin hek.
aan de andere zijde heeft hij de buren min of meer gedwongen tot het nemen van een schutting die ze niet wilde die ook niet aansluit op zijn tuinhek.