Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 10-08-2019 17:50:38
Geldzaken & Recht

Mag de buurman onze oude schutting weg halen

om van al dit gezeur af te zijn wil ik de schutting op mijn grond zetten.
goed idee, dus aan jouw kant van de erfgrens. daar heeft de buurman niets mee te maken.
mag hij naderhand dan de oude schutting zonder mijn toestemning weghalen?
zou hem die lol gunnen; je ziet er toch niets meer van naar ik aanneem.

suc6