Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

hutch - 10-08-2019 18:03:56
Geldzaken & Recht

Mag de buurman onze oude schutting weg halen

Als de relatie tot de buurman toch al slecht is en als de bestaande schutting  mandelig is, dan de nieuwe schutting op eigen grond plaatsen.
de nieuwe schutting aan zijn kant een 'leuke' kleur geven zodat de buurman de mandelige schutting niet weg zal halen.
doet hij dat wel, zal hij tegen die 'leuke' kleur aan moeten kijken.

die 'leuke' kleur laat ik aan uw fantasie over..........

succes.