Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 10-08-2019 19:02:40
Geldzaken & Recht

Mag de buurman onze oude schutting weg halen

Ook mijn advies: zorg dat de schutting incl de palen binnen uw erfgrens komen en dus niet op de erfgrens. en houd de in uw gemeente maximaal toegestane hoogte in de gaten. als de oude schtting van u is en op de erfgrens staat dan mag hij die in beginsel niet weghalen maar dan ... .
de oplossing is als al gemeld: de nieuwe schutting op eigen grondplaatsen en de buurman zoekt het dam maar uit wat hij met de ode wel of niet wenst te doen.

er behoeft niemand op zijn grond te komen en de palen komen ook niet in zijn grond.