Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

dd
ddwal - 11-08-2019 15:20:40
Geldzaken & Recht

Vader wilt niet meebetalen aan studie ook al staat dit in het ouderschapsplan

Goedendag,
ik heb heel lang geleden ook iets dergelijks moeten ervaren.
mijn ouders vonden het niet goed dat ik ging studeren en gaven geen toestemming.
dit was een vereiste om in aanmerking te komen voor een aanvullende beurs naast de basisbeurs, genaamd rijkstoelage omdat mijn ouders niet genoeg verdienden om mij te ondersteunen.
mijn zussen kregen wel rijkstoelage en de gegevens die hiervoor nodig waren waren bekend om dit te constateren.
ik ben toen bij rechtshulp geweest en de advocaat vertelde me dat het ontvangen van rijkstoelage geen recht is.
er is een uitzonderingsclausule dat als je ouders zijn overleden of onvindbaar zijn je wel in aanmerking komt voor deze toelage, toen zo'n 300 per maand maar dat is niet zo in mijn geval.
het had helemaal geen gevolgen voor mijn ouders of mijn zussen maar ze wilden gewoon niet dat ik ging studeren. de school ging accoord vanwege mijn diploma's en ook de regering maar mijn ouders dus niet. pech!!
de situatie nu hier staat dat de vader wel heeft toegekend te betalen en dat maakt de situatie dus anders, zeker als dit zwart op wit is.
ik zou zeker even naar rechtshulp gaan of je net als ik pech gehad hebt.
groet,