Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 12-08-2019 09:31:41
Huishouden & Energie

Huursverhoging naar renovatie

Een huurverhoging omdat het asbest verwijderd wordt van de daken en eventueel de gevels kan niet. een huurverhoging wegens isolatie kan wel.

maar nerm over deze kwestie erns contact op met de woonbond. zij kunnen u er alles over vertellen.