Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 12-08-2019 11:21:08
Geldzaken & Recht

Mag de buurman onze oude schutting weg halen

Als de schutting op de erfgrens staat moet dat in samenspraak met u.