Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

1paul - 12-08-2019 11:34:56
Geldzaken & Recht

Vader wilt niet meebetalen aan studie ook al staat dit in het ouderschapsplan

Ga het gesprek aan met een persoon die jij vertrouwt erbij, leg daarbij alles vast wat er gezegd word, weigert je vader daarna nog te betalen schakel een advocaat in, die kun je krijgen onder toevoeging...

kost het je zelf heel weinig...