Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

h-

Vader wilt niet meebetalen aan studie ook al staat dit in het ouderschapsplan

Denk dat praten helemaal niet verkeerd is ook al is er in het verleden ernstige dingen gebeurd.met praten kom je naar elkaar toe let op je hoefd het niet eens te zijn met mekaar ieder van u is ouder geworden dus ook wijzer gewoon doen op neutrale grond veel sterkte