Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
panter22 - 12-08-2019 12:30:48
Huishouden & Energie

Huursverhoging naar renovatie

Wordt het hele huis geisoleerd? dus niet alleen een nieuw dak maar ook de muren? of dubbel glas?
dan kan er een huurverhoging aan vast zitten.
de woningstichting zal toch wel per brief uitleg hebben gegeven waarom de huur opmhoog gaat.