Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

rf
rfd - 12-08-2019 13:04:56
Geldzaken & Recht

Vader wilt niet meebetalen aan studie ook al staat dit in het ouderschapsplan

Ik snap je gevoel hierin. echter, je schrijft over een mishandeling. in het verleden heb je het contact verbroken. wil je werkelijk geld aannemen van iemand die jou en je zusje mishandeld heeft? zou je niet liever onafhankelijk van hem je opleiding zelf bekostigen of geld lenen bij duo? je kan daarnaast een bijbaan vinden, het zal je zelfrespect zo vergroten als je het op eigen kracht redt. heel veel succes gewenst!