Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 12-08-2019 15:16:39
Huishouden & Energie

Huursverhoging naar renovatie

Bent u lid van de huurdersvereniging die wettelijke iedere bouwstichting (sociale woninbouw) moet hebben?

u kunt als al gezegd navraag doen bij de woonbond.

u kreeg al een verwijzing naar o.a. de wetgeving. ik voeg zo nog een kopie toe van een deel van de tekstr waarnaar wordt verwezen en hoe dan ook kunt u als niet is voldaan aan de daarin genoemde voorwaarden bezwaar aantekeken bij eerst uw verhuurder en als het antwoord dan niet naar uw zin is bij de huurcommissiel, of naar de rechter zoals ook al opgemerkt.


gaat de huur omhoog na verbetering van mijn huurwoning?

na verbetering van uw huurwoning (renovatie) betaalt u meestal een hogere huur. maar alleen als u vooraf toestemming hebt gegeven voor de verbetering. of, als het gaat om een woningcomplex van 10 of meer woningen, als minimaal 70% van het complex waar u woont met de renovatie heeft ingestemd. of als de rechter het renovatievoorstel van de verhuurder redelijk vond. voor onderhoud, zoals reparaties of kozijnen vervangen betaalt u géén huurverhoging.