Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 13-08-2019 14:13:53
Geldzaken & Recht

Geschik met woningbouwvereniging

Waarover wilt u dan geadviseerd worden?


ik kan u wel vast een advies geven. haal uw tekefoonnumer weg. dit is een openbaar forum. straks wordt u bestookt met onderhoudsabonnementen.