Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

jo
jorisw - 15-08-2019 23:52:54
Geldzaken & Recht

Vader wilt niet meebetalen aan studie ook al staat dit in het ouderschapsplan

Hoe staat het precies in het ouderschapsplan? is er een betalingsverplichting in opgenomen zonder een enkel voorbehoud? het feit dat je gesprek en contact wil zou wel eens een reden zijn waarom hij niet wil betalen (en misschien zelfs geeneens hoeft te betalen).