Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Reparatie motor boot geen garantie

Idem, tenzij u heel duidelijk zou hebben aangegeven dat u ook wenste dat de brandstofpomp ook vervangen diende te worden. daarbij neem ik als uitgangspunt dat de monteur in kwestoe na het plaatsen van de geriviseerde motor heeft gecontroleerd of alles correct werkte.

het lastige hier is, dat m.i.  in beginsel wel de consumentenbeschermingswetgeving van toepassing kan zijn op de gereviseerde motor en de motor op basis daarvan gerepareerd zou moeten worden waarbij de verkoper dus de monteur zou dienen te bewijzen dat de oorzaak niet bij hem ligt. zie daarvoor:

http://www.consuwijzer.nl" target="_blank">www.consuwijzer.nl


http://www.wetboek-online.nl/wet/bw7/17.html" target="_blank">www.wetboek-online.nl/wet/bw7/17.html


http://www.wetboek-online.nl/wet/bw7/18.html" target="_blank">www.wetboek-online.nl/wet/bw7/18.html  en eventueel verder


http://www.wetboek-online.nl/wet/bw7/20.html


http://www.wetboek-online.nl/wet/bw7/21.html


http://www.wetboek-online.nl/wet/bw7/22.html


http://www.wetboek-online.nl/wet/bw7/23.html


http://www.wetboek-online.nl/wet/bw7/24.html


http://www.wetboek-online.nl/wet/bw7/25.html
als u van mening bent dat de brandstofpomp de oorzaak is dat in pricipe al bewijs in zijn voordeel m.a.w. dat er geen ondeugdelijk product is geleverd c.q. geen ondeugdelijk gereviseerde motor. zo de brandstofpomp niet de oorzaak is ligt het anders. bent u rechtbijstandsverzekerd, schakel die dan in voor nader advies.