Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ka
Kassagebruiker - 16-09-2019 14:58:56
Geldzaken & Recht

Geen toestemming gegeven voor gift

Niemand wist er van/was getuioge onder welke omstandigheden dit gebeurd is. er zijn ook geen bewijzen. mogelijk was er een stille belofte/schuld tussen deze twee partijen, en "het verleden" is nogal een rekbaar feit. een gift bij vol verstand en zonder dwang (uitgaande dat dit het geval is) is m.i. niet terugvorderbaar. zijdelings denk ik dat voor de een een ton een vermogen is en voor de ander een maandinkomen.