Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 16-09-2019 15:36:41
Geldzaken & Recht

Geen toestemming gegeven voor gift

Wie weet dat? een advocaat?
waarom gaat u niet naar een advocaat voor deze vraag? dan kunt u die de relevante informatie verstrekken.