Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 17-09-2019 09:29:18
Huishouden & Energie

Wie heeft er ook ervaring met dure en neppe ontstoppingsservice

Helaas is ook mijn reactie dat u niet zo heel erg verstandig bent geweest om op dit 'aanbod in te gaan'. ik maak uit uw opmerking op dat u geen schriftelijke offerte heeft gehad. heeft u wel een nota gehad met daarop de gegevens van dit 'bedrijf'? 

u heeft rechten maar gelet op de hoogte van het bedrag ad. € 360,00 is het niet zinvol om daar gebruik van te maken. de kosten en moeite zullen dan meer bedragen. het enige dat u zou kunnen doen is melding doen bij de politie opdat het in ieder geval daar bekend is en er mogelijk meer aangiften komen. zie verder de al hiervoor gegeven meerdere topantwoorden.