Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

marita5 - 19-09-2019 08:44:28
Geldzaken & Recht

Loterij gewonnen

Hallo johnenel , 


eigen vermogen 


heeft u een eigen huis? of spaargeld? dan kan de aio-aanvulling lager worden. u kunt namelijk alleen een aio-aanvulling krijgen als u niet te veel eigen vermogen heeft .


meer eigen vermogen dan toegestaan

 


heeft u meer eigen vermogen dan dit maximumbedrag, dan krijgt u geen aio-aanvulling. pas als uw vermogen lager is dan het toegestane bedrag, kunt u een aio-aanvulling krijgen.lees deze informatie eens door , klik op de rode regel . 

https://www.svb.nl/int/nl/aio/hoeveel_bijstand/hoeveel_eigen_vermogen/index.jsp" target="_blank">https://www.svb.nl/int/nl/aio/hoeveel_bijstand/hoeveel_eigen_vermogen/index.jsp