Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mo
mof - 20-09-2019 13:37:26
Geldzaken & Recht

Loterij gewonnen

Ik weet niet wat een aio uitkering is, maar er zijn uitkeringen waar je niet teveel eigen vermogen mag hebben. ik geloof niet dat loterijwinst bij het inkomen wordt geteld. anders zou dit ook een probleem kunnen worden. bij t uwv weten ze t vast wel!