Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

mathijs_b - 15-10-2019 02:26:33
Computers & Telefonie

Cd-r of dvd-r

Cd kan 0,7gb bevatten, dvd 4,7gb en bluray 25gb voor de single layer.
usb stick tot 512gb... 
cd kost 30 ct/gb dvd 10ct/gb en usb stick €1,00/gb (4gb) tot €0,10/gb (128gb) voor de standaard typen.
aan u de keus....