Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ma
manu - 12-12-2019 09:50:57
Geldzaken & Recht

Persoonlijke lening aflossen met verkoop huis

Het is inderdaad een lening die op papier staat en waar ik ook rente over betaal. ik heb het inderdaad bij de belasting opgegeven als schuld. de verstrekker van de lening vertelde mij dat de belastingdienst hem zou aanrekenen omdat het een gift zou zijn?! in het contract staat nog specifiek vermeldt dat ik zonder boete vervroegd mag aflossen.

toch naar een accountant gaan?

bedankt voor jullie antwoorden!

manu