Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mein33 - 12-12-2019 10:48:29
Geldzaken & Recht

Persoonlijke lening aflossen met verkoop huis

@manu,

u verkoopt uw woning, waardoor u over contanten op uw bankrekening kunt beschikken.
deze contanten gebruikt u om uw lening mee af te lossen en dat geeft geen enkel probleem.

het probleem zit denkelijk bij de verstrekker van de lening.
wat voor een contract is er opgemaakt en welke afspraken m.b.t. de aflossing staan daar in.

ik heb het 'donkerbruine' vermoeden dat de geldverstekker misschien wel 'zwart'geld heeft gebruikt voor deze lening en als u dat op zijn rekening (terug)stort, dan wordt dat ook wel 'witwassen' genoemd.

u zult tot afstemming met de geldverstrekker moeten komen op welke wijze u de lening bij hem kunt inlossen, zodat hij zijn geld terug heeft en u van de lening af bent en er verder geen 'haan' naar kraait.

misschien is 'handje-contantje' met een schriftelijke vrijwaring wel het meest voor de hand liggend.