Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 12-12-2019 10:50:01
Geldzaken & Recht

Persoonlijke lening aflossen met verkoop huis

U hebt een bedrag geleend van iemand. u hebt dat op uw aangifte opgevoerd en ook de lener heeft die vordering opgevoerd.

als u nu de lening in één keer aflost, is dat prima en niemand wordt door de belastingdienst aangeslagen voor een gift.