Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerbera - 12-01-2020 16:05:26
Geldzaken & Recht

Bedrag kostgeld gehandicapte dochter hoe bereken je dat

Beetje rare zaak dat een rechter bepaald of een kind ja dan nee kostgeld moet betalen. lijkt mij aan de ouders zelf hier een beslissing over te nemen tenzij deze het aan het kind dwingend hebben opgelegd. en het kind weigert te betalen.het is geheel aan de financiële draagkracht van de ouders al dan niet kostgeld te eisen en afhankjelijk van het inkomen van een kind hier een berekening voor te maken. dan nog is afhankelijk van zorg, die een kind nodig heeft om een zover mogelijk aangenaam leven te kunnen lijden toch ook de verantwoordelijkheid van de ouders. en als daar een goede verzorging bij hoort doet men dat uit liefde voor het kind en niet voor financiëel gewin lijkt mij zo. en dat wassen och dat moest, evenals voeding kleding enz, voor die tijd toch ook gebeuren en alle andere zaken, daar is wel een vergoeding vanuit de overheid voor. dat u het bewind voert voor uw dochter is mooi, hiermee voorkomt u dat ze ook financiëel in de ellende zou kunnen komen maar het lijkt dat u daar ook een vergoeding voor zou willen hebben. ik ken uw situatie niet maar heb wel een aantal vraagtekens bij uw vraag.