Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 15-01-2020 15:14:58
Geldzaken & Recht

Paypal rekening geblokkeerd/ inactief gezet

Dus u hebt een bedrijfje opgezet, maar weet dus blijkbaar van toeten noch blazen,