Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 15-01-2020 16:04:11
Geldzaken & Recht

Paypal rekening geblokkeerd/ inactief gezet

Helaas,  is het erg stom wat u heeft gedaan. u bent een onderneming begonnen en voor uw handelen in feite valsheid in geschrifte gepleegd/frauduleus gehandeld door niet uw juiste leeftijd op te geven. bij paypal kon niet weten dat u deze grote fout maakte. en nu men er om vraagt 'komt de aap uit de mouw'. ik hoop dat het geen andere consequentiess heeft om dat hetgeen u heeft gedaan als beginnend ondernemer strafrechtelijk vervolgbaar is en dus maar hopen dat dat niet gebeurt.  wel, ongevraagd een andere opmerking: heeft u wel de zaken met de belastingdienst goed geregeld m.b.t. vooral omzetbelasting/btw? (en inschrijving kvk?) zo niet, dan heel snel doen om ook daar problemen mee te voorkomen.