Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 15-01-2020 16:20:01
Elektronica & TV

Combimagnetron sharp heeft geen oven functie

Naast al gegeven antwoorden: als u op de kassabon heeft staan dat het een combimagnetron is en het is ook werkelijk een combimagnetron als af te leiden uit de gebruiksaanwezing (u noemt het type niet maar u kreeg verwijzingen naar alle sharp types) heeft u ook m.i.  'weinig poot' om op te staan.
combimagnetrons hebben normaliter wel degelijk een ovenfunctie net zoals bijv. airfryers een oven functie hebben.

ik zou zelf evenwel nooit een combimagnetron als oven willen benutten, ook al zal die dan een hete lucht functie hebben, omdat u in een magnetron nooit en te nimmer metalen artkelen kunt/mag plaatsen zoals bijv. magnetronfolie en dergelijke. om bijv. koekjes te bakken en ook om te grillen zijn er in de handel goede en ook goedkope ovens te vinden. u werd al naar een winkelketen verwezen die dat ook regelaamt in aanbiedeing heeft.

bewerking: ik wordt terecht gewezen - @gerbera - op het feit dat er wel metalen voorwepen in een combi geplaatst mogen worden indien de magnetronfunctie niet wordt benut,
(het  gevaar dat die functie per ongeluk toch aanstaat is evenwel niet uit te sluiten en zal dan een vonkenregen zichbaar zijn en met schade als gevolg).