Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 19-01-2020 16:47:20
Geldzaken & Recht

Voorlopige aanslag 2020

Ja, terecht maar als u zeker weet dat bij u afdoende loonheffing wordt ingehouden en geen bijv. uitkeringen verkrijgt uit meerdere bronnen kunt u zelf aanpassen via mijn belastingdienst. een tip: ga na of er uitkeringen zijn die wel fiscaal beslat zijn maar geen loonheffing wordt ingehouden (bijv. alimentatie) en of uitkeringen waarvan bij meerdere, in plaats van bij één,  sprake is van heffingskorting.